Försäkringar

Det talas ofta om hur försäkringar är för din trygghet, både när det gäller din hälsa och din plånbok. Idag finns det försäkringar för i princip allting, men vissa försäkringar är dock viktigare än andra. I denna artikel ska vi titta närmare på hur försäkringar fungerar samt vilka försäkringar du inte bör vara utan. Man kan säga att en försäkring är ett skydd för din ekonomi. Genom att teckna en försäkring kan du få ersättning för till exempel sjukvård eller skador om något skulle hända dig, ditt hem, ditt fordon eller dina djur. På så sätt slipper du bli ruinerad och just därför bör du alltid vara försäkrad.

Kostnader för en försäkring

En försäkring har flera olika kostnader. Dels måste du betala en försäkringspremie, alltså kostnaden för själva försäkringen. Denna betalar du antingen per månad eller per år och hur hög kostnaden är varierar beroende på hur omfattande skyddet är samt vilken försäkring du tecknat. Ju bättre försäkring, desto dyrare premie. Utöver försäkringspremien måste du ibland även betala en självrisk. Detta är en mindre kostnad som betalas i samband med till exempel en olycka eller skada eftersom det alltid finns en viss risk. Självrisken brukar sällan vara särskilt dyr och ibland, till exempel i samband med personförsäkringar, kan du till och med slippa den helt,

Försäkringar du inte bör vara utan

Det finns vissa försäkringar som är viktigare än andra. Här snackar vi inte försäkring i vegas blackjack utan livsviktiga saker. En av de allra viktigaste försäkringarna idag är hemförsäkringen. Den ger inte bara ett skydd för dina ägodelar i hemmet, utan även för personer i hemmet. I reseskyddet ingår till exempel ett reseskydd som skyddar dig när du är ute och reser. En annan viktig försäkring för den som har bil är såklart bilförsäkringen. Bilreparationer är inte billiga, men med en bra bilförsäkring (utöver trafikförsäkringen som är obligatorisk enligt lag) behöver du inte betala mer än självrisken. För familjer med barn så kan en barnförsäkring vara något att investera i, då skolans försäkring inte ersätter på fritiden.