Pension

Pension är ett ord som får många, särskilt ungdomar, att rysa av obehag. Dock är pensionen något som bör tas på allvar och börja med tidigt. Många struntar i att pensionsspara i unga dagar eftersom det finns roligare saker att lägga pengar på. Nedan kommer vi berätta mer om pension, hur du pensionssparar och varför det är viktigt att du kommer igång tidigt. Pension är helt enkelt den inkomst du lever på efter att du har gått i pension. Du måste fortfarande få in pengar för att klara dig, trots att du inte jobbar längre. Pensionen består vanligtvis av tre olika delar – den allmänna pensionen som kommer från staten, tjänstepensionen som du får från ditt arbete och det privata pensionssparandet som du själv styr över.

Allmän pension

Den allmänna pensionen får du från staten och det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för denna. Alla personer som har arbetat och varit medborgare i Sverige är berättigade till denna och pensionen grundas helt enkelt på alla de inkomster du får som du betalar skatt för (även a-kassa och föräldrapenning). Din allmänna pension betalas ut så länge du lever men tyvärr är den sällan särskilt hög.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är den pension som du får från ditt arbete. Hur hög denna pension är varierar och bestäms mellan arbetsgivaren och fackförbundet eller direkt med den anställde. Denna del utgör en stor del av din totala pension, dock är det endast ungefär 9 av 10 arbetare som faktiskt har tjänstepension. Se därför till att se över hur tjänstepensionen ser ut innan du tar ett jobb.

Privat pensionssparande

Det privata pensionssparandet är tyvärr den minsta delen av den totala pensionen. Allt för få tar tag i sitt privata pensionssparande, vilket är synd eftersom det kan göra stor skillnad på ålderns höst. Om du vill börja spara till din pension rekommenderar vi att du satsar på ett investeringssparkonto, då avkastningen där är högre än på ett klassiskt sparkonto hos banken.