Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som tillhör Svenska Staten. Finansinspektionen sorterar under Finansdepartementet och har ansvaret över saker som rör finansiella frågor, som finansiella företag och finansiella marknader. Vad gör de då mer konkret? I korthet tre saker: den inspekterar olika aktörer, ansvarar för tillstånd och indrag av dito, och ser över regelverk. Uppgiften är att ordna marknaden så att det finansiella systemet präglas av såväl stabilitet som seriositet. Det måste vara till gagn både för konsumenter och företag, vilket innebär att fri företagsamhet i kombination med rättvisa regleringar är övergripande termer för att förstå den balans som bör råda.

Uppgifter

En del av finansinspektionens uppgifter är bland annat att analysera läget och se till att målen följs. Detta betyder att myndigheten tar hänsyn till om de upptäcker att det råder instabilitet eller obalans inom finanssektorn, på så sätt att det kan påverka antingen företag eller konsumenter negativt. Om det finns anledning till att tro att det finns risk för stora förändringar på marknaden, som i helhet kan skada systemet har myndigheten en skyldighet att rapportera detta till regeringen. I övrigt gäller, som i alla branscher och myndigheter, att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i största möjliga utsträckning ska tas hänsyn till.

Historia, sammansättning och nutid

Finansinspektionen har funnits sedan 1991, och den slogs ihop av två tidigare myndigheter, Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen. Det som Finansinspektionen råder i allmänhet är offentliga handlingar. De har sammanfattat alla de föreskrifter och råd som anses vara av vikt i Författningssamlingen. Dessa går att hitta på hemsidan till myndigheten, och dessutom går det att beställa ett tryckt exemplar, för de som hellre föredrar det. För närvarande är Erik Thedéen generaldirektör, den senaste av en lång rad tidigare ledare. Det är 1 800 finansiella företag som med hjälp av tillståndet från myndigheten har möjlighet att bedriva sin verksamhet, och göra detta på rätt sätt!