Viktiga regler som gäller för att driva en bostadsrättsförening

Ska du driva en bostadsrättsförening bör du förbereda dig på att startprocessen kan ta tid. Det finns också många regler att hålla koll på när föreningen väl är igång. Här nedan går vi igenom det viktigaste som du behöver tänka på.

Att driva en bostadsrättsförening

För att starta en bostadsrättsförening behöver man skicka in en anmälan till bolagsverket om att få föreningen registrerad. Vid bildandet måste ni vara minst tre personer. Det ska även finnas minst tre lägenheter som ingår i föreningen.

En ekonomisk plan behöver även finnas på plats. I den ekonomiska planen ska det tydligt framgå för bostadsrättsinnehavare hur föreningens ekonomi ser ut.

Bostadsrättsföreningen måste även hålla en konstituerande föreningsstämma. Där ska medlemmar anta de stadgar som ska gälla, välja ut en styrelse samt en revisor. Kom ihåg att revisorn inte får vara vare sig styrelseledamot eller styrelsesuppleant och heller inte sambo, gift eller nära släkt med en person i styrelsen.

Eftersom en bostadsrättsförening räknas som en juridisk är föreningen bokföringsskyldig. Varje år måste därför en årsredovisning bli upprättad. Revisorn ska även ge en redogörelse över föreningens ekonomi i en så kallad revisionsberättelse.

Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna kan du hitta mer information och få hjälp med din bostadsrättsförening.